Piotr Chmiel - Kancelaria Radcy Prawnego Rzeszów, obsługa prawna Rzeszów, radcy prawni Rzeszów, radca prawny rzeszów, pomoc prawna Rzeszów

Wzory umów do ściągnięcia

Prawo Pracy

Ściągnij wzór dokumentu Umowa o pracę na czas określony
Ściągnij wzór dokumentu Umowa o pracę na czas zastępstwa
Ściągnij wzór dokumentu Umowa o pracę na okres próbny
Ściągnij wzór dokumentu Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania pracy
Ściągnij wzór dokumentu Wypowiedzenie umowy o pracę
Ściągnij wzór dokumentu Wypowiedzenie zmieniające
Ściągnij wzór dokumentu Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
Ściągnij wzór dokumentu Umowa o zakazie konkurencji po pracy
Ściągnij wzór dokumentu Indywidualna odpowiedzialność za mienie powierzone
Ściągnij wzór dokumentuOdpowiedzialność materialna za mienie powierzone
Ściągnij wzór dokumentu Umowa o powierzenie mienia
Ściągnij wzór dokumentu Umowa o pracę

Prawo Handlowe

Ściągnij wzór dokumentu Umowa spółki cywilnej
Ściągnij wzór dokumentu Umowa spółki jawnej
Ściągnij wzór dokumentu Umowa spółki partnerskiej
Ściągnij wzór dokumentu Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Ściągnij wzór dokumentu Umowa spółki komandytowej
Ściągnij wzór dokumentu Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach
Ściągnij wzór dokumentu Umowa sprzedaży akcji

Pełnomocnictwa

Ściągnij wzór dokumentu Pełnomocnictwo ogólne
Ściągnij wzór dokumentu Reprezentowanie na walnych zgromadzeniu akcjonariuszy
Ściągnij wzór dokumentu Reprezentowanie na zgromadzeniu wspólników sp z o.o.
Ściągnij wzór dokumentu Reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym
Ściągnij wzór dokumentu Pełnomocnitwo do dysponowania rachunkiem bankowym
Ściągnij wzór dokumentu Pełnomocnictwo procesowe
Ściągnij wzór dokumentu Odwołanie pełnomocnictwa

Umowy budowlane

Ściągnij wzór dokumentu Wyk. robót budowl. w systemie wykonawstwa częściowego
Ściągnij wzór dokumentu Umowa administracji budynkiem
Ściągnij wzór dokumentu Um. o budowę i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego
Ściągnij wzór dokumentu Umowa o roboty budowlane
Ściągnij wzór dokumentu Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego
Ściągnij wzór dokumentu Umowa o wykonanie prac projektowych
Ściągnij wzór dokumentu Umowa z kierownikiem budowy
Ściągnij wzór dokumentu Umowa stała o wykonanie robót
Ściągnij wzór dokumentu Umowa o wykonanie remontu
Ściągnij wzór dokumentu Umowa o wykonanie robót budowlano-montażowych
Ściągnij wzór dokumentu Umowa o zarządzanie nieruchomością
Ściągnij wzór dokumentu Protokół przekazania terenu i placu budowy
Ściągnij wzór dokumentu Roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa

Umowy cywilne

Ściągnij wzór dokumentu Deklaracja wekslowa
Ściągnij wzór dokumentu Powiadomienie dłużnika o przelewie wierzytelności
Ściągnij wzór dokumentu Przelew wierzytelności hipotecznej
Ściągnij wzór dokumentu Ugoda
Ściągnij wzór dokumentu Umowa pożyczki z przewłaszczeniem na zabezpieczenie
Ściągnij wzór dokumentu Umowa agencyjna
Ściągnij wzór dokumentu Umowa cateringowa
Ściągnij wzór dokumentu Umowa darowizny nieruchomości
Ściągnij wzór dokumentu Umowa darowizny rzeczy
Ściągnij wzór dokumentu Umowa dostawy
Ściągnij wzór dokumentu Umowa dożywocia
Ściągnij wzór dokumentu Umowa dzierżawy
Ściągnij wzór dokumentu Umowa dzierżawy powierzchni pod reklamę
Ściągnij wzór dokumentu Umowa factoringu
Ściągnij wzór dokumentu Umowa gwarancji bankowej
Ściągnij wzór dokumentu Umowa komisu
Ściągnij wzór dokumentu Umowa komisu kupna
Ściągnij wzór dokumentu Umowa kontraktacji
Ściągnij wzór dokumentu Umowa o wykonanie prac projektowych
Ściągnij wzór dokumentu Umowa kredytu
Ściągnij wzór dokumentu Umowa leasingu
Ściągnij wzór dokumentu Umowa leasingu pracowników
Ściągnij wzór dokumentu Umowa licencyjna
Ściągnij wzór dokumentu Umowa menedżerska
Ściągnij wzór dokumentu Umowa najmu garażu
Ściągnij wzór dokumentu Umowa najmu lokalu mieszkalnego
Ściągnij wzór dokumentu Umowa najmu lokalu użytkowego
Ściągnij wzór dokumentu Umowa najmu rzeczy ruchomej
Ściągnij wzór dokumentu Umowa najmu serwera
Ściągnij wzór dokumentu Umowa o dochodzenie należności sądowych
Ściągnij wzór dokumentu Umowa o dostawę
Ściągnij wzór dokumentu Umowa o dzieło
Ściągnij wzór dokumentu Umowa o fotografię ślubną
Ściągnij wzór dokumentu Umowa o konwój pieniędzy
Ściągnij wzór dokumentu Umowa o kredyt krótkoterminowy
Ściągnij wzór dokumentu Umowa o obsługę prawną
Ściągnij wzór dokumentu Umowa o organizację przyjęcia weselnego
Ściągnij wzór dokumentu Umowa o pracę z prezesem spółki
Ściągnij wzór dokumentu Umowa o prowadzenie rachunku bankowego
Ściągnij wzór dokumentu Umowa o przeniesienie praw autorskich
Ściągnij wzór dokumentu Umowa o przewóz międzynarodowy
Ściągnij wzór dokumentu Umowa o przyjęcie weselne
Ściągnij wzór dokumentu Umowa o rentę
Ściągnij wzór dokumentu Umowa o świadczenie usług
Ściągnij wzór dokumentu Umowa o świadczenie usług BHP
Ściągnij wzór dokumentu Umowa o świadczenie usług księgowych
Ściągnij wzór dokumentu Umowa o usługi przewozowe
Ściągnij wzór dokumentu Umowa o windykację należności
Ściągnij wzór dokumentu Umowa o współpracy
Ściągnij wzór dokumentu Umowa o współpracy w zakresie importu na rynek polski
Ściągnij wzór dokumentu Umowa o wykonanie filmu
Ściągnij wzór dokumentu Umowa o zastaw na samochodzie
Ściągnij wzór dokumentu Umowa obsługi muzycznej ceremonii weselnej
Ściągnij wzór dokumentu Umowa podnajmu
Ściągnij wzór dokumentu Umowa poręczenia
Ściągnij wzór dokumentu Umowa pośrednictwa
Ściągnij wzór dokumentu Umowa pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości
Ściągnij wzór dokumentu Umowa potrącenia
Ściągnij wzór dokumentu Umowa powierniczego przelewu wierzytelności
Ściągnij wzór dokumentu Umowa pożyczki
Ściągnij wzór dokumentu Umowa pożyczki z przeniesieniem prawa własności na zabezpieczenie
Ściągnij wzór dokumentu Umowa przechowania
Ściągnij wzór dokumentu Umowa przechowania nieprawidłowego
Ściągnij wzór dokumentu Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości
Ściągnij wzór dokumentu Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości (akt notarialny)
Ściągnij wzór dokumentu Umowa przejęcia długu
Ściągnij wzór dokumentu Umowa przelewu na zabezpieczenie
Ściągnij wzór dokumentu Umowa przelewu praw z polisy ubezpieczeniowej
Ściągnij wzór dokumentu Umowa przelewu wierzytelności
Ściągnij wzór dokumentu Umowa przeniesienia praw autorskich
Ściągnij wzór dokumentu Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie
Ściągnij wzór dokumentu Umowa przewozu
Ściągnij wzór dokumentu Umowa przystąpienia do długu
Ściągnij wzór dokumentu Umowa rachunku bankowego
Ściągnij wzór dokumentu Umowa składu
Ściągnij wzór dokumentu Umowa spedycji
Ściągnij wzór dokumentu Umowa sprzedaży
Ściągnij wzór dokumentu Umowa sprzedaży na próbę
Ściągnij wzór dokumentu Umowa sprzedaży na raty
Ściągnij wzór dokumentu Umowa sprzedaży nieruchomości
Ściągnij wzór dokumentu Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy
Ściągnij wzór dokumentu Umowa sprzedaży udziałów
Ściągnij wzór dokumentu Umowa sprzedaży z prawem pierwokupu
Ściągnij wzór dokumentu Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem odkupu
Ściągnij wzór dokumentu Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem pierwszeństwa
Ściągnij wzór dokumentu Umowa z zastrzeżeniem prawa własności
Ściągnij wzór dokumentu Umowa ubezpieczenia majątkowego
Ściągnij wzór dokumentu Umowa ubezpieczenia osobowego
Ściągnij wzór dokumentu Umowa użyczenia
Ściągnij wzór dokumentu Umowa użyczenia mieszkania
Ściągnij wzór dokumentu Umowa użytkowania
Ściągnij wzór dokumentu Umowa zamiany
Ściągnij wzór dokumentu Umowa zastawu na prawach
Ściągnij wzór dokumentu Umowa zastawu na rzeczach
Ściągnij wzór dokumentu Umowa zastawu rejestrowego
Ściągnij wzór dokumentu Umowa zastawu rzeczy
Ściągnij wzór dokumentu Umowa zlecenia z radcą prawnym