Obszary działalności

Sprawy frankowe
Prawo spółek
Prawo pracy
Doradztwo w zakresie obrotu wierzytelnościami
Obsługa korporacyjna

Sprawy frankowe

Jedną ze specjalizacji Kancelarii są sprawy frankowe. Reprezentujemy kredytobiorców w procesach sądowych przeciwko bankom o unieważnienie umów kredytów denominowanych oraz indeksowanych do CHF i zwrot uiszczonych rat kapitałowo-odsetkowych, a także o zapłatę powstałych nadpłat wskutek stosowania przez banki klauzul niedozwolonych. Unieważnienie umowy kredytu indeksowanego lub skuteczne “odfrankowienie kredytu” skutkuje dla kredytobiorcy korzyścią finansową. Jesteśmy jedną z niewielu Kancelarii, która już na etapie przedsądowym stara się doprowadzić do zawarcia ugody z bankiem.

Prawo spółek

Powstanie, funkcjonowanie oraz rozwiązanie spółki prawa handlowego wymaga wiedzy prawniczej i doświadczenia w doradztwie związanym z tymi procesami. Dla pełnej realizacji swoich celów biznesowych spółki potrzebują doradztwa doświadczonych specjalistów. Tylko ono gwarantuje bezcenne poczucie prawnego bezpieczeństwa. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu i stale poszerzanej wiedzy merytorycznej, zapewniamy spółkom prawa handlowego profesjonalną obsługę. Zespół współpracowników Kancelarii w pełni angażuje się w każdą z prowadzonych spraw, pozostając do dyspozycji Klienta na każdym z etapów działalności spółki. Świadczymy nasze usługi począwszy od wsparcia w wyborze najbardziej optymalnej formy prowadzenia działalności, poprzez bieżące doradztwo w trakcie funkcjonowania przedsiębiorstwa aż po ewentualne zakończenie jego działalności.

Znajomość realiów biznesowych ułatwia nam zrozumienie potrzeb i oczekiwań Klientów. Połączenie stale pogłębianej wiedzy eksperckiej i biznesowej sprawia, że oferowana przez nas pomoc dostosowana jest do charakteru prowadzonej działalności i realiów rynkowych.

Prawo pracy

Usługi z zakresu prawa pracy świadczymy na rzecz pracodawców. Nasze doradztwo ma charakter w pełni kompleksowy. Opracowujemy wszelkie niezbędne dokumenty – m.in. o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy zlecenia czy agencji, jak również inne dokumenty. Reprezentujemy Klientów na sali sądowej w sporach o charakterze indywidualnym i zbiorowym oraz zapewniamy bieżące doradztwo w tym zakresie. Klientom proponujemy rozwiązania nieszablonowe, pozwalające na skuteczne rozwiązanie zaistniałego problemu. Wspieramy w praktycznym wdrożeniu niezbędnych w każdym przedsiębiorstwie regulacji, przy jednoczesnej dbałości o aspekty biznesowe i maksymalne ograniczenie ryzyka ponoszonego w razie kontroli czy sporów sądowych. Naszym celem jest nie tylko dostosowanie metod działania przedsiębiorstwa do wymogów prawnych, ale również usprawnienie jego funkcjonowania w każdym z aspektów, powiązanych z prawem pracy.

Doradztwo w zakresie obrotu wierzytelnościami

Badania stanu prawnego oraz zabezpieczeń wierzytelności, w tym zabezpieczonych hipotecznie i ich wycena (due diligence). Przygotowywanie umów przelewu (cesji) wierzytelności. Organizacja i przeprowadzanie procesu „closingu”, w tym przenoszenia zabezpieczeń na nowego wierzyciela (cesjonariusza).

Obsługa korporacyjna

Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych (przede wszystkim spółek kapitałowych), badania stanu prawnego przedsiębiorstw.
Podziały, połączenia, przekształcenia i likwidacje spółek.
Opracowywanie projektów aktów korporacyjnych (statuty, uchwały).
Pomoc prawna przy prowadzeniu zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy.
Przygotowanie transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
Negocjowanie, przygotowywanie oraz weryfikowanie umów zawieranych w ramach działalności przedsiębiorstwa.
Doradztwo w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w tym pracowniczych - w kwestii umów menedżerskich.

Sprawy frankowe
Prawo spółek
Prawo pracy
Doradztwo w zakresie obrotu wierzytelnościami
Obsługa korporacyjna

Sprawy frankowe

Jedną ze specjalizacji Kancelarii są sprawy frankowe. Reprezentujemy kredytobiorców w procesach sądowych przeciwko bankom o unieważnienie umów kredytów denominowanych oraz indeksowanych do CHF i zwrot uiszczonych rat kapitałowo-odsetkowych, a także o zapłatę powstałych nadpłat wskutek stosowania przez banki klauzul niedozwolonych. Unieważnienie umowy kredytu indeksowanego lub skuteczne “odfrankowienie kredytu” skutkuje dla kredytobiorcy korzyścią finansową. Jesteśmy jedną z niewielu Kancelarii, która już na etapie przedsądowym stara się doprowadzić do zawarcia ugody z bankiem.

Prawo spółek

Powstanie, funkcjonowanie oraz rozwiązanie spółki prawa handlowego wymaga wiedzy prawniczej i doświadczenia w doradztwie związanym z tymi procesami  . Dla pełnej realizacji swoich celów biznesowych spółki potrzebują doradztwa doświadczonych specjalistów. Tylko ono gwarantuje bezcenne poczucie prawnego bezpieczeństwa. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu i stale poszerzanej wiedzy merytorycznej, zapewniamy spółkom prawa handlowego profesjonalną obsługę. Zespół współpracowników Kancelarii w pełni angażuje się w każdą z prowadzonych spraw, pozostając do dyspozycji Klienta na każdym z etapów działalności spółki. Świadczymy nasze usługi począwszy od wsparcia w wyborze najbardziej optymalnej formy prowadzenia działalności, poprzez bieżące doradztwo w trakcie funkcjonowania przedsiębiorstwa aż po ewentualne zakończenie jego działalności.

Znajomość realiów biznesowych ułatwia nam zrozumienie potrzeb i oczekiwań Klientów. Połączenie stale pogłębianej wiedzy eksperckiej i biznesowej sprawia, że oferowana przez nas pomoc dostosowana jest do charakteru prowadzonej działalności i realiów rynkowych.

Prawo pracy

Usługi z zakresu prawa pracy świadczymy na rzecz pracodawców. Nasze doradztwo ma charakter w pełni kompleksowy. Opracowujemy wszelkie niezbędne dokumenty – m.in. o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy zlecenia czy agencji, jak również inne dokumenty. Reprezentujemy Klientów na sali sądowej w sporach o charakterze indywidualnym i zbiorowym oraz zapewniamy bieżące doradztwo w tym zakresie. Klientom proponujemy rozwiązania nieszablonowe, pozwalające na skuteczne rozwiązanie zaistniałego problemu. Wspieramy w praktycznym wdrożeniu niezbędnych w każdym przedsiębiorstwie regulacji, przy jednoczesnej dbałości o aspekty biznesowe i maksymalne ograniczenie ryzyka ponoszonego w razie kontroli czy sporów sądowych. Naszym celem jest nie tylko dostosowanie metod działania przedsiębiorstwa do wymogów prawnych, ale również usprawnienie jego funkcjonowania w każdym z aspektów, powiązanych z prawem pracy.

Doradztwo w zakresie obrotu wierzytelnościami

Badania stanu prawnego oraz zabezpieczeń wierzytelności, w tym zabezpieczonych hipotecznie i ich wycena (due diligence); Przygotowywanie umów przelewu (cesji) wierzytelności; Organizacja i przeprowadzanie procesu „closingu”, w tym przenoszenia zabezpieczeń na nowego wierzyciela (cesjonariusza).

Obsługa korporacyjna

Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych (przede wszystkim spółek kapitałowych), badania stanu prawnego przedsiębiorstw.
Podziały, połączenia, przekształcenia i likwidacje spółek.
Opracowywanie projektów aktów korporacyjnych (statuty, uchwały).
Pomoc prawna przy prowadzeniu zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy.
Przygotowanie transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
Negocjowanie, przygotowywanie oraz weryfikowanie umów zawieranych w ramach działalności przedsiębiorstwa.
Doradztwo w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w tym pracowniczych - w kwestii umów menedżerskich.

Postaw na profesjonalną opiekę prawną